IV. Ruch ciał

Zacznijmy następny etap nauki fizyki od zbadania zjawiska jakim jest ruch ciał. Gdy rozejrzymy się wokoło, możemy podać wiele przykładów ruchu ciał:

oraz wiele innych.

Zastanówmy się jednak, po czym tak naprawdę poznajemy, że jakieś ciało fizyczne porusza się? Patrz na przykład Rysunek 17a i 17b.

Rys. 17. Co możemy powiedzieć o żółwiu?

Przeanalizujmy jeszcze raz podane przykłady. Na jakiej podstawie twierdzimy, że ciało się porusza? Kiedy zaś powiemy, że ciało spoczywa? (patrz Rys. 18).

Rys. 18.

Twierdzimy, że ciało spoczywa albo inaczej, że znajduje się w stanie spoczynku lub też, że pozostaje nieruchome, jeśli mimo upływu czasu, stale znajduje się w tym samym położeniu. Wobec tego ruchem nazwiemy zmianę położenia ciała w czasie. Jak więc opisać ruch ciała? Musimy w tym celu umieć podać położenie ciała w każdej chwili, czyli opisywać położenie ciała, oraz mierzyć czas.

 

spis treści                                    do góry